Wat doet dat kerkje daar

Op Kreta zie je vaak kleine kerkjes langs de weg. Iconostases; letterlijk een plaats voor een icoon.

Ons stuk land heette al eeuwen Dio Petres, twee rotsen. Daarom is onze iconostase gewijd aan Sint Petrus, de rots. 

Een iconostase kan drie doelen dienen: een herinnering aan een ongeluk, een verwijzing naar een echte kerk even verderop of een herdenking van je ouders. Dat laatste is bij ons het geval. Als je knielt voor ons kerkje zie je in het midden Sint Petrus en aan zijn weerszijden de foto's van ons beider (overleden) ouders. We doen dit niet om religieuze redenen. We vinden het een mooi gebruik en sluiten graag aan bij die traditie. 

iconostase bouw